Donacija namenjena:

RFZO

Vrednost donacije

100.000e

Forever Friends Fondacija donirala je 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, kao podršku u suzbijanju epidemije virusa COVID-19.